Баруун зүгийг даасан бурхан Мигмэн сан, Газар үл хөдлүүлэхийн тухайд босгосон суварга, хийморь дэгдээх дөрвөн хүчтэний хамт​

2010/12/22

Монгол улсын баруун хязгаарын цэг болох Таван богдын салбар уул Бөхөнгийн нурууны зүүн бэлд босгосон баруун зүгийг даасан бурхан Мигмэн сан, Газар үл хөдлүүлэхийн тухайд босгосон суварга, хийморь дэгдээх дөрвөн хүчтэний хамт