Зүүн зүгийг сахигч Юулхорсүрэн махранз бүхий бодь суврага, дөрвөн хүчтэний хамт

2010/12/22

Зүүн хязгаарын цэг болох Соёолз уулын салбар Халх гол, Хамар давааны баруун суганд бүтээн босгосон Зүүн зүгийг сахигч Юулхорсүрэн махранз бүхий бодь суврага, дөрвөн хүчтэний хамт