• Боловсрол

    Дүрслэх Урлагийн Боловсрол

    Хүүхдүүдэд багшаар нь дамжуулан урлагийн боловсрол олгох зорилгоор Монголын Урлагийн Зөвлөл ЮНЕСКО-гийн Монголын Үндэсний Коммистой хамтран “Дүрслэх Урлагийн Боловсрол” гарын ...

  • Боловсрол

    Өсвөр бурхад

    Dr. Stephen Briers, Sacha Baveystock нарын бүтээл “Teen Angels” буюу Өсвөр Бурхад номыг албан ёсны эрхтэйгээр өсвөр насны хүүхэдтэй эцэг ...