Урлагийн түүх

2010/11/04

Анх 1950 онд хэвлэгдсэн ч өдгөө 30 гаруй хэлнээ орчуулагдан 7 сая хувь борлогдсон Урлагийн түүх хэмээх бүтээлийг Монгол хэлнээ хөрвүүлэн гаргах ажилд оролцлоо. Уншигчдад урлагийн талаарх мэдлэгийг энгийн бөгөөд ойлгомжтой басхүү сонирхолтой хүргэж чадсанаараа Story of Art ном ижил төрлийн номноос ялгарч амжилт олсоны зэрэгцээ хамгийн олон хувиар борлогдсон юм.