Night of ballet

2015/06/18

"Монголын балетын хөгжил сан"-аас зохион байгуулж буй "Night of ballet" концерт 2015 оны 6-р сарын 18-нд 17:30, 19-нд 19:00 цагуудаас тус тус болно.